Melioracje w Wielkiej Wsi

Przeprowadzam prace z zakresu melioracji na terenie Wielkiej Wsi, a także innych okolicznych miejscowości na terenie województwa małopolskiego, w tym przede wszystkim Waganowic, Cianowic Dużych, Pojałowic czy Grzegorzowic Wielkich. Podejmuję się wszelkich czynności dotyczących melioracji, które pozwolą utrzymać zbiorniki wodne w optymalnym stanie, a jednocześnie sprawią, że dany obszar będzie przydatny dla rolnictwa i budownictwa, a prace na nim będą mogły być prowadzone w sposób bezpieczny.
Moja oferta dotyczy m.in. wykaszania, pogłębiania, odmulania oraz renaturyzacji stawów, jezior, oczek wodnych oraz innego typu zbiorników i cieków wodnych.

Na czym polega renaturyzacja zbiorników wodnych?

Renaturyzacja zbiorników wodnych to jedna z podstawowych czynności, jakie przeprowadzam w obszarze melioracji. Proces ten polega na zahamowaniu degradacji akwenów oraz odtworzeniu ich wcześniejszego stanu. W trakcie renaturyzacji tworzę również biotopy i zwiększam różnorodność mikrosiedlisk, które są konieczne do rozmnażania flory i fauny na danym obszarze. Usługi w tym zakresie przeprowadzam zarówno na zbiornikach sztucznych, jak i naturalnych. Najczęściej są nimi stawy, jeziora i oczka wodne.

Podczas renaturyzacji zbiorników wodnych podejmuję się także zasiedlania terenu rozmaitymi gatunkach zwierząt i roślin. Dzięki temu można cieszyć się nimi w naturalnym dla nich środowisku. Realizuję też inne prace melioracyjne w Wielkiej Wsi. Jeżeli chcą Państwo poznać szczegółowe informacje na ten temat, zapraszam do kontaktu.