Melioracje w Waganowicach

Świadczę usługi związane z melioracjami w Waganowicach na terenie woj. małopolskiego. Jedną z najczęściej realizowanych prac w tym zakresie jest wykaszanie zbiorników wodnych. Koszę roślinność wodną na stawach, jeziorach i innych akwenach. Tego rodzaju prace melioracyjne przeprowadzam zwykle w czasie wzmożonego wzrostu wodnej roślinności. Najczęściej koszę trzcinę, sitowie, rzęsę wodną oraz tatarak.

Wykaszanie stawów i innych zbiorników to ważny element melioracji, ponieważ nadmierne zarastanie stawów w większości przypadków skutkuje zamulaniem i eutrofizacją zbiorników. Aby uniknąć takich problemów, zaleca się dbanie o strefę brzegową poprzez ograniczenie wzrostu roślin. Podejmuję się koszenia zarówno nawodnej, jak i podwodnej roślinności. Prace przeprowadzam m.in. w Waganowicach, Wielkiej Wsi oraz Pojałowicach.

Odmulanie i pogłębianie stawów

Oferuję również usługi związane z odmulaniem i pogłębianiem stawów i innych zbiorników wodnych. Odmulanie to jedna z podstawowych prac, która pozwala na utrzymanie właściwego stanu technicznego zbiornika wodnego. Ponadto zahamowuje proces eutrofizacji, a do tego przywraca równowagę biologiczną oraz chemiczną. Dzięki pogłębianiu i odmulaniu stawów możliwe jest tworzeniem nowych siedlisk dla fauny, a dodatkowo łatwiejsze jest wykonanie bezpiecznego kąpieliska o charakterze rekreacyjnym. Odmulanie zbiorników wodnych przeprowadza się także po to, aby zmniejszyć ryzyko podtopień i powodzi.

Szczegółowych informacji na temat świadczonych przeze mnie usług w tym zakresie udzielę po skontaktowaniu się ze mną.