Melioracje w Pojałowicach

Przeprowadzam prace melioracyjne w Pojałowicach. W tym obszarze specjalizuję się w szczególności w pracach związanych z tworzeniem rowów nawadniających i odwadniających. Oprócz tego wykonuję również drenowanie, reguluję cieki wodne, tworzę zbiorniki retencyjne, zajmuję się ochroną przeciwpowodziową, a także nasadzaniem roślinności na terenach zalewowych oraz nieużytkowych. Wszystkie te roboty mają na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz użyteczności danego obszaru. Ma to największe znaczenie dla branży rolniczej i budowlanej.

Prace w zakresie melioracji przeprowadzam nie tylko w Pojałowicach, lecz również innych miejscowościach znajdujących się w okolicy. Do nich należą między innymi Grzegorzowice Wielkie oraz Waganowice.

Rodzaje melioracji

Wyróżnia się kilka rodzajów melioracji. W naszym kraju do najpopularniejszych zależą te, które obejmują działania wodne techniczne, fitotechniczne, termiczne, agrotechniczne, mikroklimatyczne oraz przeciwerozyjne. Każdy z wymienionych rodzajów melioracji ma inne zadania. Np. wodne techniczne związane są z systemami nawadniającymi i odwadniającymi, z kolei agrotechniczne to m.in. głęboszowanie powierzchni.

W większości przypadków zabiegi melioracyjne wykonuje się po to, aby poprawić (zwiększyć) zdolność produkcyjną na konkretnych obszarach pól uprawnych. Ponadto prace w tym zakresie służą do ochrony wodnych zasobów w ziemi. Ich celem jest również poprawa walorów środowiskowych, a także zabezpieczanie ziemi przed wysuszeniem, zawilgoceniem i erozją.