Melioracje w Cianowicach Dużych

Zajmuję się tworzeniem melioracji w Cianowicach Dużych na terenie województwa małopolskiego. Usługi w tym zakresie oferuję również w innych miejscowościach, w tym np. na terenie Waganowic. Zadaniem wodnych melioracji jest uczynienie terenu bezpieczniejszym i bardziej przydatnym dla takich branż jak rolnictwo i budownictwo. Dzięki pracom melioracyjnym możliwe jest też utrzymanie w dobrym stanie wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, w tym zarówno naturalnych, jak i sztucznych.

Nie da się ukryć, że wodne zbiorniki z upływem czasu ulegają eutrofizacji. Proces ten polega na wypłycaniu się i zarastaniu akwenu. Wpływ na jego przyspieszenie ma działalność człowieka. Chodzi tu głównie o dostarczanie dużych ilości związków fosforu i azotu wraz z nawozami i ściekami. Wówczas do stawów i innych tego typu zbiorników trafia duża ilość biogenów, a te przyczyniają się do zarastania i wypłycania zbiorników wodnych. Sposobem na radzenie sobie z takim problemem są roboty melioracyjne, dzięki którym możliwe będzie przywrócenie prawidłowego ekosystemu wodnego na danym obszarze.

Jakie są skutki eutrofizacji?

Wyróżnia się kilka głównych skutków eutrofizacji. Proces ten prowadzi do zmian we właściwościach wody, a mówiąc bardziej szczegółowo, polega na zmianie jej barwy i zapachu, zmętnieniu oraz powstawaniu beztlenowych warunków w głębszych warstwach zbiornika. Oprócz tego skutkiem eutrofizacji są duże wahania stężenia tlenu oraz odczynu pH w górnych warstwach wody w zbiorniku. Proces ten prowadzi do zaburzenia ekosystemu wodnego, ponieważ skutkuje wymieraniem ryb i innych organizmów wodnych.

Jednym ze sposobów na radzenie sobie z tymi problemami jest melioracja. Wykonuję ją m.in. na terenie Cianowic Dużych i innych okolicznych miejscowości.